معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛ جزئیات اقدامات دولت برای حمایت مالیاتی از کسب وکارهای کرونازده

به گزارش فروشگاه های میهن، خبرنگاران: رئیس کل سازمان امور مالیاتی تدابیر پیشنهادی این سازمان برای حمایت از کسب و کارهای کرونازده را گفت.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛ جزئیات اقدامات دولت برای حمایت مالیاتی از کسب وکارهای کرونازده

به گزارش خبرنگاران پیشنهاد تعویق اظهارنامه های مالیاتی تا شهریورماه، پیشنهاد برای تمدید قانون بخشش 100 درصدی جرائم مالیاتی در امسال، رشد آهسته تر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها نسبت به رشد کل درآمد مالیاتی در امسال از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و از جمله تدابیر این سازمان برای حمایت از کسب و کار در زمان شیوع کرونا است.

امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با رسانه تصویری اقتصاد ایران(اکو ایران) درباره جبران کسری درآمد مالیاتی محقق شده و منابع دولت در سال 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز اظهار کرد: این سازمان سعی دارد به وسیله راهکارهایی نظیر تمرکز بر مناطق بکر مالیاتی تا حدی این خلأ درآمدی را جبران کند. آخرین خبر رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با ضمانت مالیاتی رعایت نرخ سود 15درصدی است. به گفته پارسا سازمان امور مالیاتی هزینه های بانکی برای پرداخت سود بالای 15 درصد به سپرده ها را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی عنوان نمی کند. بنابراین اگر بانکی نرخ سود بالاتر از 15 درصد به سپرده ها پرداخت کند با هزینه مالیاتی بیشتر روبرو می گردد.

جبران کسری منابع درآمدی

درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه امسال حدود 180 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی بعضی کسب و کارها به نظر می رسد بخش های صنفی، فراوریی و... با کاهش تقاضا روبه رو شده باشند. از آن طرف محدودیت های تجاری سمت عرضه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این محدودیت ها به طور طبیعی در درآمدهای مالیاتی منعکس می گردد. در این شرایط سازمان امور مالیاتی برای وصول منابع پیش بینی شده در بودجه چه خواهد نمود؟پارسا با اشاره به برآورد اولیه دولت برای درآمدهای مالیاتی گفت برای بودجه سال 99 ابتدا پیش بینی درآمدهای مالیاتی 165 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که سپس در دولت و مجلس به 170 و 180 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در زمانی که بودجه امسال در حال تنظیم بود، این عقیده وجود داشت که این اعداد قابل تحقق است. اما در حال حاضر و با توجه به اثر کرونا بر اقتصاد از سخنان معاون وزیر اقتصاد این گونه بر می آید که هدف تور مالیاتی مؤدیان عظیم و پرونده های عظیم مالیاتی است.

تمرکز بر مؤدیان عظیم

پارسا در خصوص راهکارهای جبران کسری درآمد مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال مجموعه راهکارهایی است که بدون فشار به گروه های کم درآمد و با درآمد متوسط جامعه و بدون ایجاد تنش اجتماعی باشد. او گفت: سازمان امور مالیاتی کوشش دارد با تمرکز بر مؤدیان عظیم و بخش های پردرآمد اصناف کمبودهای به وجود آمده را جبران کند. در نتیجه یکی از جهت گیری های کلی این است که تمرکز سازمان بر 15 تا 20 درصد گروه های پردرآمد قرار بگیرد. به گفته معاون وزیر اقتصاد این اقدامات در راستای جهت گیری پایه های مالیاتی جدید به سوی مالیات بر ثروت، دارایی و سرمایه است. بنابراین سازمان امور مالیاتی به دنبال آن است که تور مالیاتی در مناطق برخورداری پهن کند که پیش از این یا سهم اندکی داشته اند یا به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی نموده اند.

امیدعلی پارسا همچنین درباره قدم هایی که در راستای سیاست های جدید برداشته شده است گفت توافق با 70 درصد مؤدیان و تمرکز بیشتر بر روی پرونده های عظیم در اولویت واقع شده است و تحقق این هدف به عدالت نیز نزدیک تر است. او یکی از نشانه های چنین هدفی را رشد مالیات بر ثروت در سال گذشته عنوان و اظهار کرد: درحالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی 33 بوده، رشد مالیات بر ثروت 122 درصد بوده است. البته پارسا تاکید نمود که حجم ریالی مالیات بر ثروت رقم بالایی نیست اما رشد آن نشان می دهد هدف سازمان اصلاح و گسترش پایه و نرخ های مالیاتی است.

حرکت در جهت مالیات بر ثروت

یکی دیگر از راهکارها برای وصول درآمدهای مالیاتی بدون فشار به پایه مالیاتی موجود مالیات بر خانه های خالی است.رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: این سازمان سه تکلیف عمده دارد که هر سه در جهت مالیات بر ثروت و دارایی است. او در این باره گفت: نظام مالیاتی که نتواند متناسب با ثروت و درآمد مالیات اخذ کند، به سمت عدالت حرکت نمی کند.او مالیات بر خانه های لوکس 10 میلیارد تومان به بالا، مالیات بر ماشین های 700 میلیون تومان به بالا و مالیات بر خانه های خالی را سه تکلیف جدید این سازمان عنوان نمود و گفت: باور و عقیده سازمان بر افزایش مالیات بر دارایی و ثروت است و درصورت عدم همکاری سازمان های دیگر این سازمان ابزار مناسب برای به پای میز کشیدن هر نهاد و فردی را دارد. در نهایت پارسا تاکید نمود: در امسال که به دلیل پدیده کرونا، خیلی از اقشار جامعه توان پرداخت ندارند و سازمان نیز در جهت حداقل کردن فشار به این اقشار است، حرکت به سوی اخذ مالیات از ثروت و دارایی های لوکس در دستور کار واقع شده است.

کمبود درآمدهای مالیاتی در سناریوی بودجه

رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با اکو ایران به نکته قابل تاملی نیز اشاره نمود؛ کسری درآمدهای مالیاتی با فرض تحقق کامل در برابر هزینه های تعهد شده در بودجه.

به گفته پارسا در فروردین امسال 7 هزار و 500 میلیارد تومان وصولی مالیات بوده است که در مقایسه با 27 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی رقم پایینی است. او افزود: حتی اگر 180 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق گردد، به طور متوسط ماهانه 15 هزار میلیارد در ماه به وسیله مالیات هزینه های کشور می تواند تامین گردد. در نتیجه اگر تمام درآمد مالیاتی پیش بینی شده وصول گردد بازهم به مقدار لازم برای هزینه ها نخواهد رسید و حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری کماکان برقرار است که دولت از محل های دیگر باید تامین کند.

حمایت مالیاتی از اقتصاد کرونا زده

پارسا در بخش دیگری از سخنانش اقدامات گذشته این سازمان و تدابیر پیشنهادی در راستای حمایت از کسب وکارهای متضرر از شیوع ویروس کرونا را نیز تشریح کرد. او گفت: سازمان امور مالیاتی از اولین سازمان هایی بود که به شروع شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داد. تعطیل کردن هیات های حل اختلاف، به تعویق انداختن سررسیدها، تعویق مهلت ارائه اظهارنامه های مالیات ارزش افزوده به آخر اردیبهشت ماه از جمله این اقدامات بود. پارسا گفت: در اولین اقدام به مدت دو ماه کل تکالیف مالیاتی در کشور به تعویق افتاد. از طرف دیگر این اختیار به مسوولان مربوطه داده شده است که در بخش فراوریی 90 درصد و در بخش های غیرفراوریی 80 درصد جرایم مالیاتی بخشیده گردد. از سوی دیگر این سازمان پیشنهاد داده است که قانون بخشش 100 درصد بخگرددگی جرایم مالیاتی در سال گذشته برای امسال نیز تمدید گردد.

پیشنهاد کاهش نرخ مالیاتی شرکت ها

پارسا همچنین در ادامه مطرح کردن پیشنهاد های سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فراوری و صنعت گفت یکی دیگر از سیاست های سازمان کاهش مالیات بر سود اشخاص حقوقی و شرکت ها است؛ این بسته پیشنهادی است که در کنار مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی است. سازمان امور مالیاتی برای سال 99 رشد کل درآمد مالیاتی کشور را 30 درصد پیش بینی نموده است؛ درحالی که این رشد برای اشخاص حقوقی و شرکت ها در حدود 15 درصد بوده است.

کاهش سود سپرده ها با اهرم مالیاتی

امیدعلی پارسا در ادامه از خبر مهم دیگری درباره تاثیر سیاست مالیاتی بر کاهش نرخ سپرده بانک ها رونمایی کرد.

وی در این باره گفت: بانک ها نرخ بیشتری از نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار به سپرده ها پرداخت می کردند. سال گذشته هزینه هایی که بانک ها بابت نرخ بالا پرداخت می کردند توسط سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نشد. به همین دلیل هزینه های سیستم بانکی و نرخ مالیات افزایش یافت و در نتیجه منجر به بازگشت نرخ سود سپرده ها به 15 درصد شد. در خصوص مالیات بر اموال مازاد بانک ها نیز در حقیقت این مالیات جریمه ای است تا سیستم بانکی مجبور گردد اموال مازاد خود را به فروش برساند.

شفاف تر شدن مالیات نهادهای خاص

پارسا در خصوص مالیات نهادهای خاص نیز گفت برای سال 99 سعی شده درآمدهای مالیاتی نهادهای خاص به صورت شفاف در قانون منعکس گردد. اما در سال گذشته مالیات های پرداخت شده در ردیف های کلی درآمدی بود، به همین دلیل عدد قطعی مشخصی نمی توان برای رقم مالیاتی این نهادها گفت. پارسا در ادامه گفت درآمد مالیاتی این نهادها برای سال 99 معادل هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. برای سال گذشته نیز شاید بتوان گفت مقدار درآمدهای مالیاتی نهادهای خاص هزار و 200 میلیارد بوده است، ولی امسال این ردیف شفاف تر خواهد بود.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 6 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mihanshops.ir شناسه مطلب: 325

به "معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛ جزئیات اقدامات دولت برای حمایت مالیاتی از کسب وکارهای کرونازده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛ جزئیات اقدامات دولت برای حمایت مالیاتی از کسب وکارهای کرونازده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید