از ظرفیت رمزارز ها برای نجات نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر استفاده شود

به گزارش فروشگاه های میهن، تشکل های تجدیدپذیر درباره عدم پرداخت صورت شرایط ها و نحوه محاسبه آن ها، مسائل رمزارزها، بومی سازی تجهیزات نیروگاه های تجدیدنظر ها و ... گفتند.

از ظرفیت رمزارز ها برای نجات نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر استفاده شود

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، نشست کمیته فنی انرژی های تنوپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تنوپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) برگزار گشت. در این نشست کننده تشکل های انرژی های تنوپذیر از مسائل و راه چاره های لازم برای این حوزه گفتند.

در ابتدای این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ظرفیت اوراق سلف نفتی گفت و اینکه می توان از این اوراق در حوزه انرژی های تنوپذیر استفاده کرد.

همچنین حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از اهمیت انرژی های تنوپذیر ها گفت، در مجموعه تشکل های اتاق ایران، تشکل های مهمی در حوزه انرژی های تنوپذیر فعال هستند و همه فعالان حوزه انرژی تنوپذیر در این نشست حضور دارند. حرف همه این تشکل ها این است که از ظرفیت های موجود در کشور در حوزه انرژی های تنوپذیر استفاده شود. این حوزه اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد و بخش خصوصی هم در پی تشکیل فدراسیون تنوپذیرهاست. همه تلاش ما این است که در این حوزه سرمایه گذاری بهتری انجام شود و امیدواریم این نشست ها در برطرف مسائل حوزه تنوپذیر ها اثرگذار باشد و فصلی یک بار این هم اندیشی های انجام شود.

عدم پرداخت صورت شرایط ها و نحوه محاسبه آن ها

در ادامه این نشست عدم پرداخت صورت شرایط ها و نحوه محاسبه آن ها موضوعی بود داوود مددی، انجمن انرژی های تنوپذیر ایران از آن گفت: علی رغم اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه از ظرفیت هزار مگاواتی تنوپذیر ها گفته اند، ولی امروز این صنعت گرفتاری های زیادی دارد. در سال 1394 تنوپذیر ها رونق خوبی داشتند و این تا سال 1397 ادامه داشت، ولی از این زمان شرایط تغییر کرد. علت این تغییر شرایط این بود که ساتبا به تعهد خود عمل نکرد. مهم ترین اختلاف در ثبت میزان بدهی ساتبا با تولیدکنندگان است و علت اختلاف در نحوه اعمال ضریب آمادگی ساعتی، نحوه اعمال نرخ خدمات انتقال، تغییر فرمول مخرج کسر ضریب تعدیل برای قرارداد های قبل از سال 1397 است. او ادامه داد: از سال 1397، 7 درصد، سال 1398 حدود 45 درصد، سال بعدی 73 درصد و در سال 1400 حدود 76 درصد مطالبات تولیدکنندگان پرداخت نشده. این شرایط باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است. امیدواریم در این دوره این مسائل برطرف شود و اعتماد سرمایه گذار برای توسعه انرژی های تنوپذیر بازشود.

مددی پیشنهاد داد: برای برطرف این مسائل می توانیم کارگروه فنی-حقوقی در ساتبا تشکیل دهیم مه موضوع عدم پرداخت صورت شرایط ها و نحوه محاسبه آن با حضور کننده ساتبا و کننده تشکل ها بررسی و با راه چارهی مناسب حل شود.

بعد از آن محمد کریمی کننده انجمن سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تنوپذیر از عدم قطع برق واحد های صنعتی مجهز به نیروگاه های خورشیدی گفت: درخواست ما این است برای عدم قطع برق واحد های صنعتی مجهز به نیروگاه های خورشیدی دستورالعملی از وزیر نیرو صادر شود. برای همین پیشنهاد می کنیم این موضوع ابتدا در توانیر و ساتبا بررسی شود و درنهایت برق این صنایع کوچک و میانه قطع نشود.

او ادامه داد: درباره صنایع بزرگ از ظرفیت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان استفاده شود؛ از حدود یک سال قبل روی موضوع کارکرده ایم و با کمترین تغییر این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. صنایع با دیماند بیشتر از 1 مگاوات، 1 درصد از مصرف برق خود را نیروگاه های تنوپذیر تهیه کنند و ظرف پنج سال به 5 درصد تبدیل شود. همچنین جریمه با نرخ تنوپذیر 50 درصد صرف خرید تضمینی برق، 25 درصد صرف تسهیلات برای نیروگاه های تنوپذیر کوچک مقیاس و 25 درصد صرف دانش بنیان ها شود.

او تأکید کرد: درخواست ما این است که در تصویب حکم مربوطه در تبصره 15 قانون بودجه مساعدت لازم صورت گیرد.

تأمین 20 درصد برق مصرفی وزارتخانه ها از انرژی های تنوپذیر باشد

در ادامه محمدمهدی مسائلی، نایب رئیس سندیکای صنعت برق از لزوم اجرای مصوبه هیات وزیران درباره تأمین 20 درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و انرژی های تنوپذیر گفت: ما در کشور برای برطرف موانع، کمبود قانون نداریم، ولی در اجرای آن بیشترین مسائل وجود دارد و علت آن تعدد مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری است. درخواست ما همگرایی در وزارت نیرو برای اجرای تصویب نامه هیات وزیران است و تاز مانی که این مصوبه اجرا نشود چالش هایی در حوزه برق و تنوپذیر ها باقی خواهد بود.

او ادامه داد: تنوپذیر ها جهت خوبی برای جبران کسری برق در کشور است. با اجرای مصوبه هیات وزیران درباره تأمین 20 درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی هم کسری برق تا حد زیادی جبران می شود و هم امکان اشتغال زایی برای 2 هزار نفر وجود دارد.

رمزارز ها و انرژی تنوپذیر

بعد از آن اکبر ادیب فر درباره رمزارز ها گفت: رمزارز ها بازار خوبی برای نجات تنوپذیرهاست در حالی وزارت نیرو قبلاً با توسعه این حوزه مشکل داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نو صادر نمی کند؛ درخواست ما برگزاری نشست مشترک با ساتبا، وزارت صنعت و تشکل های فعال این حوزه جهت صدور جواز تأسیس برای دارندگان تأییدیه است.

او ادامه داد: قبل از این دو جلسه با تشکل های حوزه انرژی های تنوپذیر برگزار گشت تا تشکل ها دغدغه خود را به همراه راه چاره های پیشنهادی جمع بندی کرده و ارائه کنند. اگر محدودیت برداشته شود، توسعه رخ می دهد.

او پیشنهاد کرد: کارگروه مشترک رمز ارز ها در ساتبا تشکیل شود تا در آنجا موضع های به صورت کارشناسی بررسی شود و راه چاره هایی برای بهره برداری از این ظرفیت ها ارائه شود.

چالش های بومی سازی تجهیزات نیروگاه های تنوپذیر موضوع بعدی بود که سید مسلم موسوی درچه درباره آن گفت: عدم ثبات بازار و تقاضای جامع پیشران (صرفه های حاصل از مقیاس)، فقدان ارتباط سیاست های توسعه بازار، سیاست های توسعه صنعتی و سیاست های تعمیق فناوری، عدم اجرای سیاست های اجباری در کنار سیاست های تشویقی، به روز نبودن دستورالعمل مشوق های بومی سازی و اجرایی نشدن آن ها، ناهماهنگی میان وزارت نیرو، معاونت علمی وزارت صنعت، عدم سیاست نو بومی سازی متناسب با سیاست ماده 12 قانون برطرف موانع تولید و فقدان وجود آزمایشگاه مرجع یا شبکه ای از آزمایشگاه های تخصصی چالش های مهم این حوزه است.

او پیشنهاد کرد: بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ساتبا و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی لازم برای حل چالش ها ایجاد شود. همچنین از مطالعه تطبیقی که درباره کشور هند، چین، مالزی و اندونزی اجرا شده، می توان استفاده کرد.

اواراق سلف موازی چه ظرفیت هایی دارد؟

بعد از آن نجفی گفت که کمیسیون انرژی اتاق ایران از تشکیل کارگروه فنی-حقوقی تنوپذیر ها حمایت می کند.

نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی هم گفت: به کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می کردیم. کشوری مثل آمریکا از 50 شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن وقت ما با داشتن این همه ذخایر محرز و موجود نمی توانیم اوراق سلف نفتی را به عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.

نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به هیچ وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش فروش نفت با ارز در ازای صرفه جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می کند. باید بدانیم زمستان و کمبود گاز در راه است. تصمیم گیری ها باید سریع اتفاق افتد. هیچ اتفاقی در لحظه مدیریت نمی شود. باید بهینه سازی انرژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه انرژی های تنوپذیر هم می توان مدل صرفه جویی تعریف کرد

او پیشنهاد کرد: شرکت هولدینگ سرمایه گذاری برای تولید پنل خورشیدی تأسیس شود. باید طرح مالی برای اینکه تولید انرژی خورشیدی به صرفه تر از تولید برق حرارتی است تعریف شود و بر این مبنا تصمیم های لازم گرفته شود.

استراتژی ساتبا حل مسائل تولیدکنندگان حوزه انرژی است

بعد از آن محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی های تنوپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از لزوم تنوع در جهت توسعه حوزه انرژی گفت: استراتژی ما در ساتبا حل مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه انرژی است؛ با تشکل ها هم قبلاً همکاری کرده ایم و راه چاره هم همین است. در هیات دولت هم این جهت تصویب شده و دستور رئیس جمهور هم این است که تا خاتمه سال مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت شود. خوشبختانه در لایحه بودجه 1401 تصویب شده و امیدواریم بتوانیم رقم قابل توجهی برای تأسیس انرژی تنوپذیر بتوانیم هزینه کنیم.

کمانی گفت: باید از ظرفیت ماده 12 استفاده شود. در لایحه بودجه 1401 این موضوع آمده و می خواهیم عدد جدول تبصره 14 عدد مناسبی باشد تا به احداث نیروگاه تنوپذیر بپردازیم.

او به موضوع صنعت برق و کسری برق اشاره کرد: مجموعه بزرگ درخواست احداث نیروگاه 10 هزار مگاوات داشتند؛ با پیگیری های اجرا شده تفاهم نامه ای بین وزارت صنعت وزارت نیرو برای تولید بیش از هزار مگاوات منعقدشده است. علاوه بر این مجموعه صنعت خواهان این بود که در شورای تأمین استان مصوب شود که آن ها قطعی برق نداشته باشند و در این زمینه هم تلاش های لازم صورت می گیرد.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: در حوزه صنایع کوچک و میانه خواسته ما این است که اتاق ایران هم کمک کنند شاید مدل های دیگری تعریف شود. دغدغه برق مجموعه صنعتی مهم است و در بخشی از صنایع میزان مصرف برق پایین است و باید در این زمینه توسعه نیروگاه های تنوپذیر اتفاق افتد و برق قطع نشود.

او به صادرات برق اشاره کرد که دو مدل پیشنهادشده است: صادرات برق به عهده توانیر باشد و درصدی از تولیدات نیروگاه ها صادر شود و معادلان پول به نیروگاه ها پرداخت شود. مدل دوم خود مجموعه تولیدکننده صادرات انجام دهند و خطوط نوی به ظرفیت صادراتی اضافه شود و قرارداد ها با کمک تولیدکنندگان تنظیم شود.

کمانی درباره رمزارز ها گفت: دستورالعملی صادرشده رمزارز هایی که مجوز دارند می توانند از برق نیروگاه های تنوپذیر استفاده کنند. رمزارز هایی که مجوز ندارند هم در حال پیگیری است. آیین نامه در هیات دولت مطرح است و اخیراً نامه ای به وزارت صنعت ارسال شده تا مجوز هایی برای درخواست کننده تولید رمزارز صادر شود؛ و به این صورت که فرد به ساتبا مراجعه کرده و طی توافقی تولید انرژی تنوپذیر معرفی شود و با معرفی نامه به وزارت صنعت برای درخواست مجوز مراجعه کنند. این جهت در حال پیگیری است و بخش خصوصی هم می توانند پیشنهاد اصلاحی خود را درباره آیین نامه مکتوب ارسال کنند..

او درباره استفاده از صندوق توسعه ارزی گفت: برخی از مجموعه ها می گویند که اگر درصدی از محل سرمایه گذاری، تسهیلات به آن ها پرداخت شود، حاضر به سرمایه گذاری هستند. تهاتر با نفت خام هم جهت دیگری است. این تنوع جهت ها کمک می کند تا انرژی تنوپذیر رونق گیرد. شرایط هم این نیست که عمده سرمایه گذاری را در حوزه انرژی های فسیلی بگذاریم. کمبود گاز، قیمت تمام شده، کمبود آب همه مسائل روز است که باعث می شود مجموعه تنوپذیر به مراتب به صرفه باشد. این نشان می دهد که جهت توسعه نیروگاهی جهت تنوپذیرهاست.

کمانی به اقتصاد صنعت برق اشاره کرد: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک سوم هر سنت می فروشیم بحث هایی مانند بهینه سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد. باید توسعه در این حوزه پایدار باشد.

مدیرعامل سازمان انرژی های تنوپذیر و بهره وری انرژی افزود: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تنوپذیر ها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان تعیین نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.

او شرح داد: در این سال ها بودجه جداگانه ای به ساتبا اختصاص داده شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. درحالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تنوپذیر ها اختصاص پیدا کند. اصلاح فرایندی در این حوزه لازم است. امروز مجموعه ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تنوپذیر ندارد. ما باید تا می توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابه التفاوت آن سهم تنوپذیر ها شود. باید اصلاح سیاستی رخ دهد و نیازی به قانون نیست. تنوپذیر نمی تواند از صنعت برق جدا شود.

کمانی تأکید کرد: اکنون نیز خرید تضمینی تنوپذیر ها در حال اجراست طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه های خانگی نه تن ها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه 110 هزار واحدی و 550 هزار واحدی برای توسعه نیروگاه های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل توجهی می شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.

درباره رگولاتوری برق همکاری کنید

نجفی درباره آخرین شرایط رگلاتوری برق و نفت گفت: مدتی است که درزمینهٔ رگلاتوری مکاتبه ای با وزیر نیرو اجرا شده، درنتیجه این مکاتبه جلسه ای هم تشکیل شده است؛ اما ما متوجه شدیم که می خواهند تلاش بخش خصوصی در حوزه رگلاتوری که حدود پنج سال است از سوی شورای رقابت، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود، مسکوت بگذارند.

او ادامه داد: همه این تلاش ها در حوزه رگلاتوری صنعت برق درنهایت بعد از پنج سال به اینجا رسیده که در نشستی در دبیرخانه دولت عنوان کردند که دبیرخانه رگلاتوری برق نباید از وزارت نیرو خارج شود. این موضوع محل اختلاف جدی است. البته در این زمینه شمس الدین حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگلاتوری برق در وزارت نیرو باشد، باعث چالش های جدی برای این وزارتخانه خواهد شد.

به گفته نجفی در نشستی که با وزارت نیرو تشکیل شده بود، متوجه شدیم که لایحه رگلاتوری برق را از مجلس پس گرفته اند، در حالی وزارت نیرو باید منتظر تصمیم شورای رقابت می ماند. در این تصمیم به نقش و جایگاه اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران توجهی نشده و اصلاً طرف مشورت نبوده است. ما واقعاً نسبت به این موضوع و رفتار وزیر نیرو بی احترامی به بخش خصوصی گلایه داریم. امیدواریم در این حوزه با ما همکاری لازم انجام شود. دبیرخانه رگلاتوری برق نباید در وزارت نیرو باشد؛ چون وزارت نیرو ذی نفع موضوع است و شورای رقابت باید به طور مستقل دبیرخانه را تشکیل دهد. باید انحصار رفتاری وزارت نیرو در حوزه رگلاتوری خاتمه یابد و اقتصاد سالم جایگزین رویکرد غلط مالی ما شود.

نجفی درباره ساخت یک میلیون مسکن در سال هم گفت: ما می توانیم با وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن همکاری کنیم تا از ابتدا در این مسکن ها تولید انرژی خورشیدی و نصب پنل خورشیدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره کارت انرژی هم گفت که این کارت می تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد؛ کمیسیون انرژی اتاق ایران آمادگی دارد در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 18 اسفند 1400 بروزرسانی: 18 اسفند 1400 گردآورنده: mihanshops.ir شناسه مطلب: 1297

به "از ظرفیت رمزارز ها برای نجات نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر استفاده شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از ظرفیت رمزارز ها برای نجات نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر استفاده شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید